Skip to content

Zadĺženosť Slovákov

Každý tretí slovák je zadĺžený !

Podniky krachujú jeden za druhým, ľudia sú bez práce, nesplácajú úvery, kúpy-schopnosť obyvateľstva sa stráca, ale dane a odvody sa zvyšujú. V šáte je len 800 000 pracujúcich a k nim 500 000 úradníkov.

Ako dlho bude možné takýto stav udržať, keď z jedného pracujúceho žije 0,65 úradníka, a ďalších 5 ľudí ako sú dôchodcovia, nezamestnaní atď… človek nemusí byť matematik, aby si vedel zrátať, že situácia je neúnosná, že naša spoločnosť sa delí na chudobných a bohatých ľudí, pričom stredná vrstva sa úplne vytráca. Málokto si však uvedomuje, že pokiaľ sa vláda bude stavať k problému tak, že zvýši odvody, prípadne zavedie nové dane, a pod…položí tým na kolená práve tých 800 000 pracujúcich, jediných tvorcov HDP v tomto štáte. Pýtaje ta prečo? Odpoveďou je práve reťazová reakcia, ktorá nastáva v našej spoločnosti, keď podnik skrachuje, ľudia sú bez práce, nesplácajú úvery, nenakupujú…..a sme v kolotoči…

Polemizovať o tom ako dlho sa dá táto situácia udržať a aké bude mať následky nemá význam, ale ponúknuť, alebo poradiť ako z tohto kolotoča von pravdepodobne význam má.

Takmer každý človek má úver na dom, byt , auto , alebo si skrátka požičia na to, aby vôbec dokázal existovať. Mnohí využívajú pôžičky cez rôzne nebankové subjekty, ktorých je na Slovensku čím ďalej viac, ale málokto si uvedomuje prečo. Nárast týchto inštitúcií je priamo úmerný s nárastom chudobných ľudí na Slovensku, pretože presne z tejto skupiny obyvateľstva tieto žijú. Z ľudí, ktorí už možno nemajú na výber, ktorí si veľakrát idú požičať na to, aby vôbec prežili do ďalšieho mesiaca a preto sa zaviažu zaplatiť nehorázne úroky (momentálne skryté v poplatkoch za poskytnutie úveru) a vlastne na ďalší mesiac si idú požičať zas….a kolotoč sa môže začať. Systém je nastavený tak, aby nebankovka zarobila, aj keď väčšina dlžníkov , vôbec nie je schopná svoje záväzky splácať, ale tí čo splácajú zaplatia dostatočne veľa na to, aby sa pokryli straty z tých čo nesplácajú….a koniec koncov filozofia je jasná….“ nemáš na splátky?“….počkáme si pár rokov , veď sa hádam zamestnáš, niečo si kúpiš, možno auto….a zarobíme aj na úrokoch, aj exekútor zarobí….

Týmto samozrejme neobhajujem ľudí, ktorí fungujú na pôžičkách z nebankových subjektov, pretože je to ich voľba, ale pri svojej práci správcu konkurznej podstaty a advokáta viem, že osudy ľudí sú rôzne.

Hádam nemusím nijako obzvlášť vysvetľovať, že prognózy na zlepšenie situácie na trhu práce , ani v štáte celkovo nie sú. Preto ak chcete s touto situáciou bojovať , musíte každý sám za seba.

Žiť s dlhmi celý život sa nedá….pokiaľ sa človek dostane do neriešiteľnej situácie, kedy dlhy rastú je potrebné požiadať súd o vyhlásenie konkurzu a následné povolenie ODDLŽENIA. Problematika osobného bankrotu ( konkurzu a oddlženia) je proces pomerne zložitý a preto je vhodné vyhľadať odbornú pomoc advokáta, ktorý sa práve tejto problematike venuje.

Vo svojej práci sa často krát stretávame s osudmi ľudí, ktorí sa dostali do zlej finančnej situácie zavinením niekoho iného, alebo následkom nešťastnej udalosti a pre svoju nevedomosť si nedokázali pomôcť, v takomto prípade situácie klientov individuálne posúdime a často krát poskytneme právne poradenstvo aj bezplatne.

ALE v mnohých prípadoch prichádzam aj na to, že ľudia si jednoducho nevedia spočítať, čo si môžu dovoliť, koľko si môžu požičať, a predovšetkým aký je pomer ich príjmov k výdavkom. Vtedy nestačí len podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale treba ich naučiť hospodáriť, aby sa po čase nedostali do rovnakej situácie.

Aj keď schopnosť hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami chýba evidentne aj ľuďom, ktorí rozhodujú o smerovaní a fungovaní nášho štátu.

One Comment
  1. Dana Sečianska permalink

    Dobrý deň.
    Splácam niekoľko úverov . Spatky sú vysoké a a už nemám ani silu ani prostriedky takto pokračovať ďalej. Túžim sa všetkého zbaviť a normálne žiť. Poraďte mi prosím…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.