Skip to content
May 11 14

Pozor na nekalé praktiky

od admin

Do pozornosti Vám dávame nasledovné články renomovaných českých médií, občianskych združení na pomoc spotrebiteľom ako aj Českej bankovej asociácie.

Sami si urobte názor na to, kde je pravda a kto sa Vám snaží pomôcť, a naopak kto chce na Vás iba zarobiť.

V PRÍPADE, ŽE STE SA STALI OBEŤOU PODOBNÝCH PRÁKTÍK TAK NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.

Spoločne s ďalšími poškodenými osobami bude v spolupráci s advokátskou kanceláriou ŠKODA LEGAL s.r.o.  zvolený spoločný postup podaním hromadnej žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

Člověk v tísni, o. p. s.

Dlužníkova finanční situace zůstává neřešena, narůstají mu sankce z prodlení, dlužník má o jednoho věřitele navíc. Často se také stává, že tím, že platí splátky oddlužovací společnosti, blokuje možná další jednání se skutečným věřitelem.“

„Organizace Člověk v tísni, o. p. s. doporučuje s těmito společnostmi nespolupracovat, tyto služby poskytuje mnoho subjektů v neziskovém sektoru zcela zdarma. „Oddlužovací agentury mají slovo oddlužení již ve svém názvu. Avšak v tomto případě se o žádné oddlužení nejedná. To je definováno v zákoně o insolvenci jako nástroj vyřešení situace dlužníka, a to i za cenu odpuštění části dluhů. A nejde ani o přeúvěrování, při kterém přebírá jeden věřitel pohledávky od ostatních a snižuje. V tomto případě oddlužovací agentury nabízejí pouze nákladné zprostředkování komunikace mezi dlužníkem a věřitelem,“ dodává Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni, o. p. s.“

Česká bankovní asociace

„V případě, že se někdo dostane do potíží se splácením úvěru, měl by primárně kontaktovat svoji banku. Žádný prostředník mu nemůže vyjednat lepší podmínky, protože pro banku je důležité hodnocení dlužníka, nikoli jednání nějaké třetí osoby. Sepsáním mandátní či podobné smlouvy se také nikdo nezbavuje svých závazků vůči věřiteli, takže by se nikdy neměl řídit pokyny typu – neodpovídejte jim na dopisy, my to uděláme za vás“

Zdroj: http://rozhodnene.cz/aktuality/100715-tiskova-zprava-oddluzenim-k-zadluzeni

 

Česká Televize

„Místo slibované snadné cesty z dluhů přinesou oddlužovací společnosti svým klientům často jen další výdaje a největší nešťastníci pak skončí třeba i v exekuci.“

Analýza praktík oddlžovacích spoločností:

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=713&

Článok: Oddlužovací firmy balancují na hraně zákona. Vezmou si peníze, které nemáte

Věřitelé nechtějí přirozeně s podobnými společnostmi spolupracovat. Se svými klienty chtějí raději jednat přímo a bez prostředníků. Pokud navíc dlužník projevuje snahu své dluhy řešit, často přistoupí na změnu splátkového kalendáře věřitelé sami a zdarma. Oddlužovací firmy se totiž často snaží vaši, s věřitelem původně dohodnutou, splátku snížit. Jde o to, že vy jako dlužník, jste si se svým věřitelem žádné ponížení splátek nedohodli. Věřitel tak na jednání s takovou firmou nemusí vůbec přistoupit. Všechny prostředky oddlužovací firmě jste pak zaplatili úplně zbytečně.

http://www.mesec.cz/clanky/oddluzovaci-spolecnosti-balancuji-na-hrane-zakona

Článok: Další past na dlužníky: Firmy, které za peníze slibují oddlužení

Oddlužovací firmy slibují něco, co nemohou zaručit. Věřitelé s nimi nemusí jednat. Mají totiž smluvní vztah s dlužníkem, po kterém také chtějí dluh zaplatit,“ říká Šmejkal. To potvrzují i banky a nebankovní úvěrové firmy. Z devíti oslovených společností sedm tvrdí, že s oddlužovacími firmami nejedná.

„Úhradu, kterou oddlužovací společnost zasílá za klienta, připíšeme na klientův účet, ale neakceptujeme její výši. V 99 procentech je výše podstatně nižší než řádná měsíční splátka a dlužnou částku po klientovi dál vymáháme,“ vysvětluje Martin Malý ze společnosti Cetelem.

http://www.penize.cz/dluhy/82718-dalsi-past-na-dluzniky-firmy-ktere-za-penize-slibuji-oddluzeni

 

V prípade problémov kontaktujte svojho veriteľa. Citlivé informácie konzultujte iba s osobou, ktorej dôverujte, najlepšie advokátovi alebo poverenému zamestnancovi advokátskej kancelárie. Nezabúdajte, že v prípade, že niet inej možnosti tak Vám zákon č. 7/2005 Z.z. poskytuje možnosť požiadať súd o odpustenie časti dlhov. Tento proces sa zákonne nazýva ODDLŽENIE a laicky je známy ako OSOBNÝ BANKROT.

 

May 11 14

Štatistika osobných bankrotov v SR

od admin

Vývoj počtu vyhlásených osobných banktotov stále stúpa. V roku 2013 ich bolo zaznamenaných viac ako 300 na celom území SR.

vyvoj-osobnych-bankrotov

Vývoj počtu vyhlásených osobných banktotov z pohľadu regiónov.

bankroty-v-krajoch