Čo je to oddlženie

Oddlžením sa rozumie rozhodnutie súdu, ktorým príslušný súd dlžníka oddlží od všetkých dlhov, ktoré vznikli pred podaním návrhu. To znamená, že všetky pohľadávky, ktoré vznikli pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára, sa stávajú nevymáhateľnými. Nevymáhateľnými sa stávajú aj záväzky dlžníka, ktoré má z podnikateľskej činnosti. Dlžník sa môže úspešne oddlžiť len v prípade, ak má poctivý zámer. Tento nie je nutné nejako zvlášť preukazovať. Existuje však riziko, že ak dlžník poctivý zámer nemá, oddlženie sa môže v lehote 6 rokov od vyhlásenia konkurzu zrušiť.

Od 01.03.2017 sa bude možné oddlžiť dvomi spôsobmi, a to:

  • konkurzom alebo
  • splátkovým kalendárom.

Konkurz je prioritne určený pre ľudí, ktorí nemajú žiaden majetok a chcú sa svojich dlhov zbaviť v čo najkratšom čase.

Splátkový kalendár je určený osobám, ktoré majú majetok a nechcú oň v procese oddlženia prísť. Zákon im umožňuje si časť z tohto majetku ponechať, a aj napriek tomu sa svojich dlhov zbaviť. Tento proces je však finančne, ako aj časovo náročnejší.

Dlžník si môže sám vybrať, ktorý zo spôsobov oddlženia je pre neho výhodnejší. Najzásadnejšia podmienka, ktorá mnoho ľudí od riešenia svojich problémov formou oddlženia odradí je, že musí byť voči dlžníkovi vedené exekučné konanie.

Konanie o oddlžení začína vždy na návrh dlžníka. Súd dlžníka oddlží hneď na začiatku konania. Oddlženie však môže zrušiť hociktorý veriteľ, ktorý pred súdom preukáže nepoctivý zámer dlžníka.