Oznamy

Dôležité upozornenie:

Nezverujte informácie o svojich záväzkoch komukoľvek, najmä rôznym pochybným agentúram. Uvedomte si, že ak sa Váš veriteľ odmieta dohodnúť na nižších splátkach s vami ako svojím klientom, potom sa jednoducho odmieta dohodnúť a žiadna pochybná agentúra veriteľa napr. banku neprinúti aby súhlasil s nevýhodným splátkovým kaledárom. Veriteľ akým je banka nepotrebuje žiadnych "správcov dlhu", ktorí mu diktujú koľko jeho klient dokáže splácať a koľko už nie. 

Je dôležité vedieť, že poverením akejkoľvek osoby vašim "oddlžením" nedochádza k žiadnemu oddlženiu ale len k inej forme splácania, ktorú veriteľ neakceptuje. Je dobré vedieť, že úroky sa pri takomto spôsobe riešenia nezrušujú ale ďalej plynu. Taktiež nedochádza k žiadnemu odpusteniu časti dlhu. Nedochádza k žiadnej úľave na súdnych trovách alebo trovách exekúcie. 

Oddlženie je len jedno a to je v zmysle zák. č. 7/2005 Z.z. vysvetlené na týchto stránkach. Všetky iné "oddlžovacie" riešenia, za ktoré poskytnete peňažné plnenie tretej osobe miesto Vášho veriteľa, sú len vytváraním ďalších dlhov. Akékoľvek zazmluvnenie takejto spolupráce je spotrebiteľskou zmluvou často s neprijateľnými zmluvnými podmienkami, od ktorej môžete odstúpiť a žiadať náhradu škody, resp. vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Všetkým, ktorí boli konaním takejto spoločnosti poškodení poskytneme právnu pomoc. 

JUDr. Pavel Škoda,

 
Analýza praktík "oddlžovacích" spoločností v ČR (POZOR TIETO SPOLOČNOSTI OPERUJÚ AJ NA ÚZEMÍ SR):

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=713

http://www.mesec.cz/clanky/oddluzovaci-spolecnosti-balancuji-na-hrane-zakona

http://www.penize.cz/dluhy/82718-dalsi-past-na-dluzniky-firmy-ktere-za-penize-slibuji-oddluzeni

http://www.pluska.sk/zena/rodina-vztahy/posvietili-sme-si-agentury-ktore-slubuju-vas-zbavia-dlhov.html

http://ekonomika.sme.sk/c/7632073/chcela-sa-zbavit-dlhov-teraz-ich-ma-este-vyssie.html